Zásady ochrany osobních údajů

Na základě zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů.

Kdo jsme

Provozovatel webových stránek a správcem vašich dat je společnost:

Domy Praha s.r.o.
Klikatá 178/14
158 00 Praha 5
IČ: 27620557
DIČ: CZ27620557

Společnost registrována: Městský soud v Praze, spisová značka: C 119441

Naše webová adresa je: https://www..domypraha.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a chránili své oprávněné zájmy.

Osobní údaje:
jméno a příjmení
emailovou adresu
telefonní číslo

Technické údaje:
IP adresa
datum a čas odeslání zprávy

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT
Jméno, příjmení, emailovou adresu je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Zpracováváme technické údaje pro udržování funkčnosti a bezpečnosti našich stránek, zlepšení kvality našich služeb.

LHŮTA
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř naší společnosti.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?
Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na informace o zpracování, na opravu dat, na výmaz dat, na odvolaní souhlasu.